(Πρ.4/1-3-2012)ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΑΝΑΦΟΡΑ ( Κατασκευή ΧΥΤΑ)

(Πρ.4/1-3-2012)ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΑΝΑΦΟΡΑ  ( Κατασκευή ΧΥΤΑ)

Σύλλογος Προστασίας Άραχθου
Δωδώνης 33 Ιωάννινα Ιωάννινα 13 .3.2012
τηλ. 26510 33624
E- mail: ioanisnturos@sch.gr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : Α. Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Β. Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Γ. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Έλληνες Ευρωβουλευτές
ΘΕΜΑ: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων [ΧΥΤΑ] στη θέση Ελληνικό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Κυρίες και Κύριοι,
Με την υπ΄ αριθμό 6077/28-12-2004 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων για την 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Ιωαννίνων.
Με βάση αυτή την απόφαση συντάχθηκε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αξιολόγησης [Π.Π.Ε.Α.] για τον ΧΥΤΑ, η οποία συγχρόνως υποδείκνυε έξι (6) θέσεις, με σειρά προτεραιότητας, κρινόμενες κατάλληλες για την κατασκευή του.
Όταν η περιφέρεια ανακοίνωσε την πρόθεση της να κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ στην πρώτη επιλεγείσα θέση [στην τοποθεσία Μάζια Ιωαννίνων], προβλήθηκαν αντιδράσεις από πολιτευτές της περιοχής, υπαγορευμένες από τις πελατειακές σχέσεις των κομμάτων με τους ψηφοφόρους τους, με συνέπεια να ακυρωθεί η χωροθέτηση και η κατασκευή του ΧΥΤΑ εκεί.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και όταν η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι η κατασκευή θα πραγματοποιούνταν στη δεύτερη κατά σειρά τοποθεσία [θέση ‘’Τσιμπούρι’’ στα διοικητικά όρια του Δήμου Δωδώνης].
Ύστερα από τις αναφερθείσες αντιδράσεις των πολιτικών κυρίως προσώπων, η Περιφέρεια επέλεξε την Τρίτη κατά σειρά θέση, ονομαζόμενη ‘’Κουγκί’’, η οποία ευρίσκεται πλησίον του χωριού Ελληνικό απέχουσα 25 Km από την πόλη των Ιωαννίνων.
Στην πορεία υλοποίησης της απόφασης αυτής διαπιστώθηκε ότι η θέση ΄΄Κουγκί΄΄ ευρίσκεται εντός των ορίων της λεκάνης απορροής της λίμνης των Ιωαννίνων και κακώς είχε επιλεγεί από τους μελετητές γιατί σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού- τα οποία είχαν οριστεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό- δεν θα επιτρέπονταν χωροθέτηση ΧΥΤΑ εντός των ορίων της λεκάνης απορροής της λίμνης.
Τότε η Περιφέρεια και συγκεκριμένως ο Γεν. Γραμματέας κος Πανοζάχος Δημήτριος αντί να επιλέξει από τις υπόλοιπες κατάλληλες θέσεις, τελείως αυθαίρετα και αντίθετα από τις νομοθετικές προβλέψεις με την απόφαση του 6055-9.12.05 ορίζει νέα θέση κατασκευής του ΧΥΤΑ στο «Μεγάλο Λαγκάδι» του δημοτικού διαμερίσματος του Ελληνικού, απέχουσα περίπου 2200μ. από την αποκλεισθείσα θέση ‘’Κουγκί’’.
Όπως είναι ευνόητο, η συγκεκριμένη θέση δεν περιλαμβάνονταν ουδόλως στις έξι, τις οποίες υποδείκνυε η μελέτη [ΠΠΕΑ] και το σημαντικότερο δεν είχε μελετηθεί για καταλληλότητα από άποψη γεωλογική, υδρολογική, δασική κ.λπ. Αυτή η θέση ευρίσκεται εντός μεγάλου ρέματος, το οποίο οδηγεί κατευθείαν στον, σε κοντινή απόσταση ευρισκόμενο, Άραχθο ποταμό.
Η ίδια θέση απέχει 550 μέτρα από τον οικισμό του Ελληνικού και 1500 μέτρα από το μοναστήρι της Τσούκας, το οποίο είναι προστατευόμενο μνημείο. Από το μοναστήρι υπάρχει πλήρης οπτική επαφή με το χώρο του ΧΥΤΑ γεγονός το οποίο απεκρύβη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κατασκευής.
Τα δημοτικά συμβούλια και οι δύο δήμαρχοι [των ΄΄Κατσανοχωρίων΄΄, όπως ονομάζονταν τότε και σήμερα των ΄΄Βόρειων Τζουμέρκων καθώς και του Δήμου Παμβώτιδος], οι κάτοικοι των γύρω χωριών και άλλες κοινωνικές συλλογικότητες αντιτάχθηκαν σθεναρώς στην αυθαιρέτως ληφθείσα- και για αυτό παράνομη- απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας.
Την 15-10-2008 η διοίκηση της περιφέρειας με τη συνδρομή πολλών διμοιριών ειδικής αστυνομικής δύναμης, κατέστειλε βάναυσα τον ειρηνικό αποκλεισμό- εκ μέρους των κατοίκων- του γεωργικού δρόμου, που οδηγούσε στον προορισμένο για τον ΧΥΤΑ χώρο και έτσι εγκατέστησε τον εργολάβο για την κατασκευή του.
Αρχές Αυγούστου 2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ, στον οποίο άρχισαν ήδη να εναποτίθενται τα στερεά απόβλητα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο ασχολήθηκε πρόσφατα με τις προσφυγές τόσο των Δήμων, όσο και των κατοίκων για το νόμιμο της κατασκευής.
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η διορισμένη από την κυβέρνηση τελευταία Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας κυρία Μπάστα- Γεωργακοπούλου, γνωρίζουσα το παράνομο της κατασκευής και για να μετριάσει τις αντιρρήσεις των κατοίκων προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή δήλωσε δημοσίως ότι ο ΧΥΤΑ θα λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, το πολύ για 3 ½ χρόνια έως ότου κατασκευαστεί σε άλλο χώρο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων [ΧΥΤΥ].
Ο σημερινός αιρετός Περιφερειάρχης κύριος Καχριμάνης Αλέξανδρος αγνοεί αυτή τη δέσμευση του εκπροσώπου της πολιτείας και δηλώνει ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι αυτός ο ΧΥΤΑ θα λειτουργήσει για αόριστο χρονικό διάστημα. Μία τέτοια θέση σημαίνει, κατά τη γνώμη μας, περιφρόνηση των πολιτειακών θεσμών με συνέπεια την αναξιοπιστία αυτών για τους πολίτες. Επίσης δείχνει απαξίωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και του ποταμού.
Ύστερα από αυτοψία, την οποία πραγματοποίησε στο έργο ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Αθηνών Κος Κουμαντάκης –το πόρισμα της οποίας επισυνάπτεται- διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, λόγω της ιδιότητας και των κλίσεων του εδάφους να υπάρξει κατάρρευση του ΧΥΤΑ κυρίως ύστερα από βροχοπτώσεις, με συνέπεια τη σοβαρή ρύπανση του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου όπου καταλήγει αυτός.
Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και η Διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και ο Δήμος Ιωαννιτών, δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετήσει κανένα σχέδιο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δηλαδή διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση κ.λπ.
Επειδή το έργο χρηματοδοτείται και από την ΕΕ προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα
Α) Μπορεί η περιφέρεια Ηπείρου να αγνοεί τόσο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την ελληνική νομοθεσία και να αποφασίζει την κατασκευή ΧΥΤΑ σε θέσεις οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί για την καταλληλότητα;
Β) Μπορεί η περιφέρεια Ηπείρου να αγνοεί τις οδηγίες της ΕΕ για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και να εμμένει στη λειτουργία ΧΥΤΑ και μάλιστα σε θέσεις που δεν έχουν κριθεί κατάλληλες;
Γ) Θεωρούντες δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη δημοκρατική διαδικασία και νομιμότητα των πράξεων της Διοίκησης ερωτάσθε εάν αυτή η κατασκευή του ΧΥΤΑ υπό τις περιγραφείσες συνθήκες μπορεί να στηρίξει την άποψη της Περιφέρειας Ηπείρου για μία λειτουργία αόριστης διάρκειας;

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κώστας Δημητρίου Ιωάννης Ντούρος